Stožár MTK

Stožár MTK Radiokomunikační modulární věže MKT 19, 23 a 27 jsou dodávány ve výškách 19, 23 a 27 m a jsou určeny hlavně po realizaci retranslačních míst směrových mikrovlnných spojů na strategických lokalitách. Možnosti jejich použití jsou však široké a lze je samozřejmě použít i pro budování základnových radiostanic hlasových služeb, pagingových služeb, GSM, apod.

Věž se skládá z betonového základu, obslužného domku a vlastní ocelové konstrukce. Betonový základ má rozměr 5400 x 5400 mm (hloubka cca 1200 mm dle vlastností podloží). Vlastní ocelová konstrukce stožáru je k základu připevněná pomocí chemických kotev. Na betonovém základu je již integrováno i vnější oplocení. Obslužný domek je umístěn na betonovém základu uvnitř vlastní konstrukce stožáru. Výhodou tohoto uspořádání je, že celá věž zabírá pozemek pouhých 30 čtverečních metrů včetně vnějšího oplocení.

Obslužný domek rozměru 4000 x 4000 mm je vybudován na bázi technologie Velox se sedlovou střechou Bramac a vnitřním sádrokartonovým obkladem. Vnější povrch se zateplením je možné dodat v různém barevném provedení odolné omítky nebo s dřevěným obkladem. Vnitřek domku je rozdělen na dvě stejné oddělené místnosti s vlastním vchodem a s otvorem pro umístění ventilace nebo klimatizační jednotky. Výhodou použité technologie je, že pro její montáž není potřebná žádná těžká technika (jeřáb) a proto je možné domek snadno postavit i v obtížně přístupných lokalitách. Variantně lze rovněž místo domku uvnitř věže umístit kontejnerovou buňku Variel. 

Vlastní konstrukce věže je vyrobena z ocelových trubek s povrchovou úpravou žárovým zinkováním v tavenině, případně je možná dodávka i s další přídavnou povrchovou úpravou. 

Konstrukce je řešena tak, aby ji bylo možno postavit i v obtížně přístupných lokalitách bez nároku na mechanizační prostředky (jeřáb), protože je sestavována z jednotlivých trubek a výhradně šroubovanými spoji. Plošina věže má rozměr 4200 x 4200 mm, nad touto plošinou je vrcholová nástavba výšky 7500 mm určená pro montáž parabolických antén. Věž v nejvyšší variantě je staticky dimenzována pro montáž až 10 ks parabolických antén o průměru 1200 mm (nebo jiných rozměrů antén s obdobnou celkovou plochou) s maximální úhlovou výchylkou věže 0,25° ve větrové oblasti V, námrazová oblast kritická, 10 leté opakování – dle platných norem. Parabolické antény je možné připevnit přímo na nosnou konstrukci věže o průměru 108 mm (trubky) bez nutnosti budování dalších pomocných konstrukcí. Modulární konstrukce věže umožňuje i pozdější přechod od nižších variant k vyšším pouhým doplněním prostředního dílu (základ musí být pro tuto variantu již předem dimenzován), konstrukce je samozřejmě vybavena přístupovým žebříkem a kabelovým roštem. Vrcholovou nástavbu je možné doplnit přídavnými konstrukcemi pro montáž dalších antén s malou plochou (všesměrové, dipóly, Yagi apod.).

Dodávku celé sestavy věže Vám můžeme zajistit systémem „na klíč“, tedy včetně stavebního řízení, úpravy projektu dle místních podmínek, elektrické přípojky a kompletního provedení stavby a montáže věže.